top of page

Wetenschappelijk onderbouwde training

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief programma voor kinderen van het vierde leerjaar (in Vlaanderen) of groep 6 (in Nederland). In zes klassikale lessen leren kinderen positief denken en problemen effectief aanpakken.

 

Uit onderzoek blijkt dat dit preventieprogramma een positieve invloed heeft op zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën. Verwacht wordt dat kinderen zich hierdoor gelukkiger voelen, en sterker en veerkrachtiger zijn waardoor ze beter kunnen omgaan met toekomstige emotionele problemen.

Groepstraining

'Eigen baas over je gedachten!

Leer positief denken!'

logo programma 'Eigen baas over je gedachten'.png

Informeer bij uw school of CLB of deze training wordt aangeboden op jullie school.

Lesprogramma

Leerlingen uit het vierde leerjaar die in de klas

de training ‘Eigen baas over je gedachten’ volgen, 

evalueren na de training hun zelfbeeld positiever. Bovendien rapporteren de kinderen

meer effectieve emotieregulatiestrategieën.

 

Onderzoek van drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en

gedragstherapeut in samenwerking met Hogeschool Thomas More Antwerpen.

tekstballonnen-09.png

Deelnemende scholen

Vele leerkrachten volgden reeds de nascholing tot trainer 'Eigen baas over je gedachten!'. Deze training kan onder andere op de volgende scholen gegeven worden.

Onderzoek

'Eigen baas over je gedachten.'

Preventieprogramma voor de lagere school 'Eigen baas over je gedachten!'
verhoogt het zelfbeeld van kinderen en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties

Het onderzoek

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is het eerste Nederlandstalige cognitieve preventie-programma dat door drs. Wendy de Pree speciaal ontwikkeld is voor lagere scholen.

 

Het is een wetenschappelijk onderbouwd programma, gebaseerd op effectief gebleken preventie-programma’s voor angst- en depressieve problemen. Lagere schoolkinderen leren cognitief gedragstherapeutische vaardigheden (positief leren denken over verleden, heden en toekomst) en probleemoplossingsvaardigheden aan in zes klassikale sessies.

Een cognitief preventieprogramma

Vergelijkbare universele preventieprogramma’s behaalden internationaal reeds succesvolle resultaten. Drs. Wendy de Pree onderzocht voor het eerst het effect van een cognitief preventieprogramma bij een groep kinderen in een Nederlandstalige school-context. Het onderzoek liep in samenwerking met Hogeschool Thomas More Antwerpen, opleiding Toegepaste Psychologie en met steun van Provincie Antwerpen, Stichting Koningin Paola en Cera. Aan het onderzoek namen ruim 200 leerlingen uit vijf Vlaamse lagere scholen deel. Het gaat om leerlingen van het vierde leerjaar (vergelijkbaar met groep 6 in Nederland).

 

De leerlingen werden opgesplitst in een trainingsgroep en een controlegroep. De trainingsgroep kreeg de ‘Eigen baas over je gedachten’-training aangeboden, de controlegroep niet. Beide groepen vulden bij aanvang een vragenlijstbundel in waarin o.a. werd gepeild naar zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën.

 

Emotieregulatiestrategieën zijn manieren om met vervelende gevoelens om te gaan. Zo gaan sommige kinderen piekeren wanneer ze zich boos of droef voelen. Andere kinderen gaan bijvoorbeeld steun zoeken bij vriendjes. Beide groepen vulden de lijst opnieuw in na afloop van de training.

Wat zelfbeeld betreft, evalueerden de leerlingen die het preventieprogramma doorliepen hun schools functioneren na de training positiever. Wat emotieregulatiestrategieën betreft, werden er bij de trainingsgroep positieve resultaten geboekt met betrekking tot afleiding zoeken en zichzelf opkikkeren. Wanneer de leerlingen uit de trainingsgroep zich slecht voelden, gingen ze sneller iets plezierigs doen of dachten eerder aan dingen die hen gelukkig maakten dan in de controlegroep.

 

Concluderend kan gesteld worden dat het cognitieve preventieprogramma ‘eigen baas over je gedachten!’ veelbelovend is. De training verhoogt het zelfbeeld van de kinderen en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties.

Volledig onderzoeksverslag

 

Onderzoeksopzet

 

Literatuur

Medewerkers aan het onderzoek

 

Dr. Barbara Soetens en Lic. Gert De Kinder (wetenschappelijk onderzoek)

Barbara Soetens (docent ontwikkelingspsychologie, geaffilieerd onderzoeker KU Leuven) en Gert De Kinder (lector klinische psychologie en gedragstherapeut) werken beiden binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de hogeschool Thomas More Antwerpen. Als klankbord dragen ze bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’. In samenwerking met verschillende scholen evalueren ze de effectiviteit van het programma.

 

Lic. Ida Dom (trainer)

Ida Dom is kinderpsycholoog en gedragstherapeut. Zij geeft diverse trainingen en vormingen voor ouders en professionelen (www.kroost.be). Als kinderpsycholoog heeft zij ruime ervaring in het werken met kinderen. Zij is als trainer opgeleid in het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’.

Iris Rits (klankbord)

Iris Rits is als leerkracht van het vierde leerjaar verbonden aan Basisschool De Baan in Mechelen. Als klankbord draagt ze bij tot het optimaliseren van de training ‘Eigen baas over je gedachten!’ op het vlak van werkvormen en klasorganisatie.

Marian Latour (illustrator)

Marian Latour maakte alle tekeningen voor Leer Positief Denken. Als illustrator heeft zij ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, vormgeven en produceren van materiaal voor diverse presentatie- en communicatiemiddelen. De klare lijn tekeningen van Marian Latour zijn uitermate geschikt voor heldere instructie en voorlichting en spreken met name kinderen erg aan.

Onze partners

Enkele leuke tips

voor de ouders.

tekstballon hierzo

Binnen de training ‘Eigen baas over je gedachten’ worden de ouders intensief betrokken. Ouders zijn een belangrijk model voor de kinderen om positief te leren denken. Daarom zijn er, parallel aan de lessen van de kinderen, informatiebladen voor de ouders beschikbaar. (Zie Tips voor ouders, het wachtwoord voor de pdf krijgen de kinderen mee naar huis na de eerste trainingsdag). Op deze manier kunnen de ouders volgen wat hun kind binnen de training leert, en met de aangeboden tips samen met hun kind oefenen en groeien in positief denken.

Downloads

Eigen-baas-informatiebladen
Informatiebladen voor de ouders van de kinderen die de training 'Eigen baas over je gedachten' hebben gevolgd.

Het wachtwoord krijgen de kinderen mee naar huis na de eerste trainingsdag.

Eigen-baas-tips-voor-ouders

33 Tips voor ouders om kinderen te helpen met positief denken!

De vier G's

positiefje-duimpie3.jpg
GGGG.jpg

Kleurplaten Mr. Happy

kleurplaat_mrhappy.jpg
kleurplaat1.jpg

Dankzij het volgen van je cursus 2 jaar geleden, kom ik nu VEEL beter deze Covid-19 periode door. 

In mijn leven heb je dus meer dan een steen verlegd. Keep up the good work and enjoy!

Leerkracht,

Train-de-trainer

Eigen Baas over je Gedachten!

bottom of page