Wendy de Pree.jpg

'Leer kinderen hoe te denken, niet wat te denken.'

Kom alles over mij te weten.

Wendy de Pree is de initiatiefnemer van Leer Positief Denken en ontwikkelde op vrijwillige basis de preventieve scholentraining ’Eigen baas over je gedachten!’.

Als ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut heeft zij ruim twintig jaar ervaring in het psychotherapeutisch werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Daarnaast is zij als coördinator en docent verbonden aan de Postgraduaat Opleiding Psychotherapie van de Universiteit Antwerpen en geeft zij les aan de Hogeschool Thomas More.

Na haar opleiding als ontwikkelingspsycholoog volgde Wendy de Pree diverse opleidingen, onder meer voor Gedragstherapie, Psychodiagnostiek, Supervisie, Kortdurende Behandeling, Acceptance and Commitment Therapy, Attachment Based Family Therapy, Video Interactie Begeleiding en Ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen.

Als coördinator van Leer Positief Denken geeft zij zowel psychotherapie aan kinderen en hun ouders, als trainingen op scholen en in groep. Zij leidt trainers en leerkrachten op om de cursussen ‘Eigen baas over je gedachten’ te geven. Tevens geeft zij lezingen voor ouders, professionelen, organisaties en bedrijven over hoe je kunt leren relativeren en omgaan met overweldigende emoties.

Wendy de Pree is als psycholoog erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 71204257), lid en gecertificeerd supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en erkend lid en supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

praktijk-bankjes.jpg

Over Leer Positief Denken

Leer Positief Denken wil door het verschaffen van psychotherapie en wetenschappelijke informatie over positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie, bijdragen aan de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen.

 

Positieve psychologie richt zich op het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en het versterken van veerkracht, in plaats van op het behandelen van problemen en stoornissen.

 

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapievorm die vanuit een wetenschappelijke invalshoek klachten benadert. Het gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en iemands gedrag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Bij cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het leren hanteren van een meer realistische en positieve manier van denken.

 

Met de training 'Eigen baas over je gedachten!'' leren kinderen op school vaardigheden die de mentale gezondheid bevorderen. Ze leren positief denken en problemen effectief aanpakken waardoor ze beter om kunnen gaan met stress en negatieve emoties. Op deze manier wordt er op grote schaal preventief gewerkt aan een gezondere, optimistische maatschappij.

tekstballon blauw.jpg
oud-logo-zw.jpg