top of page

De training

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief programma voor kinderen van het vierde leerjaar (in Vlaanderen) of groep 6 (in Nederland). In zes klassikale lessen leren kinderen positief denken en problemen effectief aanpakken.

 

Uit onderzoek blijkt dat dit preventieprogramma een positieve invloed heeft op zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën. Verwacht wordt dat kinderen zich hierdoor gelukkiger voelen, en sterker en veerkrachtiger zijn waardoor ze beter kunnen omgaan met toekomstige emotionele problemen.

logo programma 'Eigen baas over je gedachten'.png

Groepstraining

'Eigen baas over je gedachten!

Leer positief denken!'

Slinger.jpg

De werking

Inmiddels wordt deze groepstraining aangeboden in verschillende scholen in Vlaanderen. Leerkrachten kunnen hiervoor opgeleid worden via de nascholing ‘Eigen baas over je gedachten’.
 

In kleine groep wordt deze training voorlopig niet gegeven. De afgelopen jaren werd de groepstraining Eigen Baas over je gedachten! Leer Positief Denken’ meerdere keren per jaar  aangeboden via de CM regio Mechelen. Omwille van budgettaire redenen is deze training helaas niet terug opgenomen binnen het huidige aanbod.

Deze groepstraining kan op aanvraag gegeven worden aan een groep van maximaal 8 kinderen.

Infofolder 

Eigen baas over je gedachten!

Leer positief denken!

 

Zit jij in het vierde leerjaar en maak jij je snel zorgen? Ben jij een piekeraar? Dan is deze training iets voor jou!


Leer de baas te worden over je gedachten en gevoelens door anders te denken. Als je in staat bent om positief te denken, leg je de basis voor een goed zelfbeeld. Deze cursus helpt je daarin op weg. Je leert goed om te gaan met tegenslag en krijgt een aanzet tot meer zelfvertrouwen.

De training bestaat uit zes delen en vindt zijn oorsprong in de gedragstherapie. We gaan niet enkel praten maar ook veel doen, met onder andere oefeningen en opdrachten voor thuis. Het is geen therapie, maar een praktische cursus die als doel heeft om meer positief te leren denken.

Voorafgaand aan de training vullen je ouders een vragenlijst in, om te kijken of deze training goed aansluit bij datgene dat je wilt verbeteren. Zo kan het bijvoorbeeld soms beter zijn om een individuele begeleiding te volgen, eerder dan een groepstraining. Na afloop van de hele training is er met je ouders een individueel evaluatiegesprek. We overlopen de aangeleerde vaardigheden en geven werkpunten voor de toekomst.

Gezien het sterk cognitieve karakter van de training, is deze niet aangewezen voor kinderen met ADHD of gedragsproblemen.

mr happy & mr black.jpg

Enkele leuke tips

voor de ouders.

tekstballon hierzo

Binnen de training ‘Eigen baas over je gedachten’ worden de ouders intensief betrokken. Ouders zijn een belangrijk model voor de kinderen om positief te leren denken. Daarom zijn er, parallel aan de lessen van de kinderen, informatiebladen voor de ouders beschikbaar. (Zie Tips voor ouders, het wachtwoord voor de pdf krijgen de kinderen mee naar huis na de eerste trainingsdag). Op deze manier kunnen de ouders volgen wat hun kind binnen de training leert, en met de aangeboden tips samen met hun kind oefenen en groeien in positief denken.

Deelnemende scholen

Vele leerkrachten volgden reeds de nascholing tot trainer 'Eigen baas over je gedachten!'. Deze training kan onder andere op de volgende scholen gegeven worden.

Praktisch

Lessen

  • zes lessen van wekelijks 1,5 tot 2 uur

  • voor leerlingen uit het vierde leerjaar (B) of groep 6 (NL)

  • tijdens de lesuren

  • begeleid door een intern opgeleide leerkracht

  • in aanwezigheid van de klasleerkracht

  • ondersteund met een werkbroek met praktische oefeningen en opdrachten

Deze groepstraining kan op aanvraag gegeven worden aan een groep van maximaal 8 kinderen.

Leerkrachten kunnen hiervoor opgeleid worden via de nascholing 'Eigen baas over je gedachten'. ‘Ei

Onderzoek

'Eigen baas over je gedachten.'

Preventieprogramma voor de lagere school 'Eigen baas over je gedachten!'
verhoogt het zelfbeeld van kinderen en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties

Het onderzoek

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is het eerste Nederlandstalige cognitieve preventie-programma dat door drs. Wendy de Pree speciaal ontwikkeld is voor lagere scholen.

 

Het is een wetenschappelijk onderbouwd programma, gebaseerd op effectief gebleken preventie-programma’s voor angst- en depressieve problemen. Lagere schoolkinderen leren cognitief gedragstherapeutische vaardigheden (positief leren denken over verleden, heden en toekomst) en probleemoplossingsvaardigheden aan in zes klassikale sessies.

Een cognitief preventieprogramma

Vergelijkbare universele preventieprogramma’s behaalden internationaal reeds succesvolle resultaten. Drs. Wendy de Pree onderzocht voor het eerst het effect van een cognitief preventieprogramma bij een groep kinderen in een Nederlandstalige school-context. Het onderzoek liep in samenwerking met Hogeschool Thomas More Antwerpen, opleiding Toegepaste Psychologie en met steun van Provincie Antwerpen, Stichting Koningin Paola en Cera. Aan het onderzoek namen ruim 200 leerlingen uit vijf Vlaamse lagere scholen deel. Het gaat om leerlingen van het vierde leerjaar (vergelijkbaar met groep 6 in Nederland).

 

De leerlingen werden opgesplitst in een trainingsgroep en een controlegroep. De trainingsgroep kreeg de ‘Eigen baas over je gedachten’-training aangeboden, de controlegroep niet. Beide groepen vulden bij aanvang een vragenlijstbundel in waarin o.a. werd gepeild naar zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën.

 

Emotieregulatiestrategieën zijn manieren om met vervelende gevoelens om te gaan. Zo gaan sommige kinderen piekeren wanneer ze zich boos of droef voelen. Andere kinderen gaan bijvoorbeeld steun zoeken bij vriendjes. Beide groepen vulden de lijst opnieuw in na afloop van de training.

Wat zelfbeeld betreft, evalueerden de leerlingen die het preventieprogramma doorliepen hun schools functioneren na de training positiever. Wat emotieregulatiestrategieën betreft, werden er bij de trainingsgroep positieve resultaten geboekt met betrekking tot afleiding zoeken en zichzelf opkikkeren. Wanneer de leerlingen uit de trainingsgroep zich slecht voelden, gingen ze sneller iets plezierigs doen of dachten eerder aan dingen die hen gelukkig maakten dan in de controlegroep.

 

Concluderend kan gesteld worden dat het cognitieve preventieprogramma ‘eigen baas over je gedachten!’ veelbelovend is. De training verhoogt het zelfbeeld van de kinderen en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties.

Volledig onderzoeksverslag

 

Onderzoeksopzet

 

Literatuur

Leerlingen uit het vierde leerjaar die in de klas

de training ‘Eigen baas over je gedachten’ volgen, 

evalueren na de training hun zelfbeeld positiever. Bovendien rapporteren de kinderen

meer effectieve emotieregulatiestrategieën.

 

Onderzoek van drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en

gedragstherapeut in samenwerking met Hogeschool Thomas More Antwerpen.

tekstballonnen-09.png

Medewerkers aan het onderzoek

 

Dr. Barbara Soetens en Lic. Gert De Kinder (wetenschappelijk onderzoek)

Barbara Soetens (docent ontwikkelingspsychologie, geaffilieerd onderzoeker KU Leuven) en Gert De Kinder (lector klinische psychologie en gedragstherapeut) werken beiden binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de hogeschool Thomas More Antwerpen. Als klankbord dragen ze bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’. In samenwerking met verschillende scholen evalueren ze de effectiviteit van het programma.

 

Lic. Ida Dom (trainer)

Ida Dom is kinderpsycholoog en gedragstherapeut. Zij geeft diverse trainingen en vormingen voor ouders en professionelen (www.kroost.be). Als kinderpsycholoog heeft zij ruime ervaring in het werken met kinderen. Zij is als trainer opgeleid in het programma ‘Eigen baas over je gedachten!’.

Iris Rits (klankbord)

Iris Rits is als leerkracht van het vierde leerjaar verbonden aan Basisschool De Baan in Mechelen. Als klankbord draagt ze bij tot het optimaliseren van de training ‘Eigen baas over je gedachten!’ op het vlak van werkvormen en klasorganisatie.

Marian Latour (illustrator)

Marian Latour maakte alle tekeningen voor Leer Positief Denken. Als illustrator heeft zij ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, vormgeven en produceren van materiaal voor diverse presentatie- en communicatiemiddelen. De klare lijn tekeningen van Marian Latour zijn uitermate geschikt voor heldere instructie en voorlichting en spreken met name kinderen erg aan.

Onze partners

bottom of page