top of page

Individuele psychotherapie

voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen

Cognitieve gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie is een evidence-based therapievorm bij uiteenlopende klachten: van angsten en depressieve klachten tot gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. Evidence-based wil zeggen dat de methode goed onderzocht en bewezen effectief is.

 

Bij cognitieve gedragstherapie werk je samen met de therapeut aan anders leren denken en gedragen, waardoor je beter met de situatie om kunt gaan. Het idee hierachter is dat het niet de gebeurtenis zelf is die negatieve gevoelens oproept, maar hoe er over die situatie gedacht wordt en hoe je er op reageert. Door te werken aan de gedachten en het gedrag nemen de negatieve gevoelens en klachten af.

 

Je leert tijdens deze individuele begeleiding eigen baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Van ‘Dat lukt mij nooit!’ naar ‘Ik blijf rustig en probeer het’ en van ‘Niemand houdt van mij’ naar ‘Ik ben trots op mezelf!’. Van vechten tegen lastige emoties en gedachten naar accepteren en waardegericht leven.

individuele psychotherapie.jpg
individuele psychotherapie praktijk.jpg

Men kan bij ons terecht voor onder andere volgende klachten en problemen bij kinderen

tot jong-volwassenen (0-25 jaar):

 

 • angsten en fobieën

 • depressieve klachten

 • gedragsproblemen, driftbuien

 • negatief denken, piekeren

 • stress en overspannenheid

 • dwangmatige klachten

 • onzekerheid en faalangst

 • pesten, assertiviteit

 • negatief zelfbeeld

 • psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)

 • (vermoeden van) ADHD of autisme

 • echtscheiding

 • opvoedingsproblemen

Online gesprekssessies

De werking

Een online gesprek kan indien u door omstandigheden niet naar de praktijk kan komen (door ziekte, co-ouderschap, opdracht in het buitenland, ... ). Dit wordt in een voorgaand gesprek of telefonisch vooraf overlegd.

 

Omwille van Covid-19 wordt er de voorkeur gegeven aan online gesprekssessies of wandelsessies. 

Voor de praktische afspraken, klik hier!

Online gespressessies.jpg

Wandelsessies

De werking

Psychologenpraktijk Leer Positief Denken blijft graag meedenken om de best mogelijke hulp te bieden in deze onwerkelijke tijden van Covid-19.

 

Daarom bieden we vanaf nu individuele wandelsessies aan in de buurt van de praktijk aan de Dijle (St. Maartensberg) of aan Cassenbroek (Heidijkstraat te Rijmenam. Met de nodige social distancing in achting, kunnen de begeleidingen dus ook face-to-face verder gezet worden, waarbij natuur en beweging als extra hulpbronnen kunnen worden ingezet. De natuur en de frisse lucht werken ontspannend en het is aangetoond dat wandelen het deel van de hersenen triggert dat voor nieuwe inzichten kan zorgen.

Omwille van de anderhalve afstand die bewaard dient te blijven, kunnen deze wandelsessies slechts bijgewoond kunnen worden door 1 cliënt. Oudergesprekken met twee ouders zullen dan ook via online gesprekssessies blijven plaatsvinden.

wandelsessies.jpg

Tarief

Individueel gesprek:

45 minuten

€65

Ouder- of gezinsgesprek: 

50 minuten

€75

Betaling

De betaling gebeurt via de Bancontact-app aan het einde van iedere sessie.

 

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor kinderen en jongeren.

Raadpleeg uw ziekenfonds voor meer informatie.

tekstballon blauw.jpg

Annulatievoorwaarden

Annulering minstens 48 uur op voorhand: er worden geen kosten aangerekend.

Annulering minder dan 48 uur op voorhand of niet nagekomen afspraken op de dag zelf: het volledige tarief wordt aangerekend.

bottom of page